Adnotar

Schenking

Schenkingen
Een schenking kunt u op verschillende manieren doen, in geld, op papier of in goederen.

Schenking op papier
Om bij overlijden erfbelasting te besparen of indien uw vermogen in uw huis zit, wordt vaak gebruik gemaakt van een schenking op papier.

U verklaart dan in een akte van schenking dat u een bepaald bedrag schuldig bent aan uw kinderen. Omdat u het bedrag schuldig blijft dient u over dat bedrag rente te betalen aan uw kinderen.

In de akte wordt opgenomen dat het schuldig gebleven bedrag voor de kinderen in beginsel opeisbaar is op het moment dat u en uw partner overleden zijn.

De Belastingdienst accepteert deze schenking op papier indien u deze in een akte van schenking heeft vastgelegd en jaarlijks de rente betaalt.

Schenking in geld of in goederen
U kunt een schenking doen in geld of in goederen.

Goederen zijn bijvoorbeeld een huis, aandelen in uw B.V. of kunst. Het kwijtschelden van een lening aan een kind is ook een schenking.

Uitsluitingsclausule
Vergeet u niet bij de schenking of overboeking op te nemen dat deze geschiedt onder uitsluitingsclausule, hetgeen betekent dat als een kind gaat scheiden, de schenking privé is, ook al is het kind gehuwd in gemeenschap van goederen.

Belastingvrij schenken 2019
Een vrijstelling betekent dat de ontvanger pas schenkbelasting betaalt als de waarde van de schenking hoger is dan een bepaald bedrag.

Er zijn vrijstellingen die elk jaar gelden:

– de algemene vrijstelling ter grootte van €.2.173,00
Deze vrijstelling geldt voor iedereen. Dus ook voor de buurman of de kleinkinderen die van hun grootouders een schenking krijgen.

U mag in 2019 van meerdere personen €.2.173,00 belastingvrij ontvangen. En een schenker mag aan meerdere personen €.2.173,00 belastingvrij schenken.

de algemene vrijstelling voor ouders aan kinderen ter grootte van €.5.428,00
Deze vrijstelling geldt voor kinderen die van hun ouders een schenking krijgen.

Ouders mogen aan hun kinderen en pleegkinderen – ongeacht hun leeftijd – elk jaar een bedrag belastingvrij schenken. Het bedrag geldt per kind.

Daarnaast zijn er vrijstellingen die je maar één keer in je leven mag gebruiken:

Om gebruik te kunnen maken van deze vrijstellingen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
–  het kind is tussen de 18 en 40 jaar oud, en
–  het kind krijgt de schenking van diens ouders.

Indien het kind 40 jaar of ouder is, maar diens partner jonger dan 40 jaar is, dan geldt de eenmalige vrijstelling toch nog voor het kind.

Een kind mag eenmalig €.26.040,00 belastingvrij ontvangen van diens ouders. Het kind mag daarbij zelf bepalen wat hij met het geld doet.
 
De ouders mogen het bedrag ook verhogen tot €.54.246,00, maar dan moet het meerdere gebruikt worden voor de financiering van de eigen woning of een dure studie.
 
De tijdelijke vrijstelling van €.100.000,00 geldt sinds 2017 weer, maar wel in aangepaste vorm.

AdNotar
Postbus 323, 1970 AH IJmuiden
info@adnotar.nl
0255 – 79 33 49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AdNotar, uw notaris in Medemblik, Muiden, Naarden, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Schagen, Uithoorn, Utrecht, Waterland, Weesp, Wijdemeren, Wormerland, Zaandam, Zaanstad, Zandvoort, Zeevang, Aalsmeer, Alkmaar, Almere, Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Bergen, Blaricum, Bussum, Den Haag, Den Helder, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Heemstede, Heerhugowaard, Hilversum, Hollands Kroon, Hoorn, Huizen, Koggenland, Landsmeer, Langedijk, Laren, Leiden, Lelystad. De goedkoopste notaris van Nederland.