Adnotar

Offerte levering, hypotheek, samenlevings overeenkomst en twee testamenten

AdNotar

Levering, hypotheek, samenlevingsovereenkomst en twee testamenten

Akte van levering 245,00
Akte van hypotheek 245,00
Onderzoek kadaster   50,00
21% btw over €.540,00  113,40
Inschrijving kadaster 165,00
Totaal 818,40
Samenlevingsovk 200,00
Twee testamenten 400,00
Inschrijving CTR   22,00
21% btw over €.622,00  130,62
Totaal 752,62

 

Indien u akkoord bent met de vermelde tarieven, kunt u onze naam en postadresgegevens doorgeven aan de makelaar, met het verzoek om de koopovereenkomst aan ons toe te zenden.

 

Bij voormelde offerte en tarieven gelden de volgende voorwaarden:

Levering en hypotheek

 • de koopovereenkomst voor het woonhuis of woon-appartement is opgesteld door een makelaar;
 • het betreft volle eigendom;
 • de koopprijs is niet hoger dan €.500.000,00;
 • in de koopovereenkomst staan de telefoongegevens en e-mailgegevens van verkoper en koper, alsmede zijn bijgevoegd kopie-legitimatiebewijzen van verkoper en koper (geldig op de dag van overdracht), het EPA-certificaat, de bedragen/gegevens van de te verrekenen zakelijke lasten, als ook (indien van toepassing) de contactgegevens van de financieel beheerder van de vereniging van eigenaars;
 • de waarborgsom of bankgarantie is op de datum als gemeld in de koopovereenkomst voldaan of gesteld;
 • de ondertekening van de akten vindt plaats op de passeerdatum als gemeld in de koopovereenkomst;  de levering en hypotheek betreffen dezelfde woning;
 • de financieringsstukken (van een gebruikelijke Nederlandse bankinstelling) dienen minimaal één week voor de passeerdatum aanwezig te zijn;
 • de hypotheekakte is zonder overbrugging;
 • het onderzoek kadaster is per geheel kadastraal perceel;
 • eventuele tariefwijzigingen door de overheid of het kadaster worden doorberekend;
 • indien de koopovereenkomst wordt ontbonden, worden de reeds gemaakte notariskosten door de koper voldaan, onverlet een overeengekomen regeling in de koopovereenkomst;
 • de kosten van inschrijving van de akten in het kadaster bedragen €.165,00 (€.82,50 per akte), indien sprake is van een zogenaamde kik-akte. Indien een akte van levering of een akte van hypotheek niet als zodanig kan worden ingeschreven, worden de kosten van inschrijving door het kadaster verhoogd met €.62,00.

Samenlevingsovereenkomst en testamenten

 

AdNotar
Postbus 323, 1970 AH IJmuiden
info@adnotar.nl
0255 – 79 33 49